Kwaliteit

Miracle Performance staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ZZP Nederland, de Vereniging Sportdiëtetiek Nederland en in het Kwaliteitsregister Paramedici. Inschrijving in dit register is alleen mogelijk als de diëtist aan strenge kwaliteitseisen voldoet.

De titel ‘diëtist’ is wettelijk beschermd door de Wet BIG, artikel 34. Alleen afgestudeerden van de vierjarige hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek zijn bevoegd deze titel te voeren en zijn zowel voedingsdeskundigen
als dieetdeskundigen. Je kunt terecht met voedingsgerelateerde klachten.

De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie.
Miracle Performance gaat dan ook zorgvuldig met je gegevens om en alle cliëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Je hebt altijd recht op inzage in dit dossier.

De titel ‘sportdiëtist’ is ook een beschermde titel en mag alleen gedragen worden na succesvolle
afronding van de hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek én de post-hbo opleiding Sportdiëtetiek.

Miracle Performance heeft een samenwerkingscontract met alle grote zorgverzekeraars
in Nederland. Daarnaast werkt Miracle Performance samen met:
De Haagse Hogeschool 
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Utrecht
SportCity
Sport Medisch Adviescentrum
Amersfoort
TRIAS Totaal

Miracle Performance is officieel Topsportvriendelijke Supplier van:
Olympisch Netwerk Vereniging Sport Utrecht

AGB-code praktijk: 24-51569. AGB-code zorgverlener: 24-00387.